آزمایشگاه نیرومند پلیمر

آزمایشگاه نیرومند پلیمر دارای گواهی تایید صلاحیت بر اساس استاندارد 17025 ISO/IEC از سازمان ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) است. این آزمایشگاه با تکیه بر توانمندی های کارشناسان و امکانات دستگاهی مجهز و منطبق بر استاندارد های بین المللی ، ملزم بر کنترل دقیق مواد اولیه و محصولات مطابق با برنامه کنترل های تعریف شده می باشد و همچنین آماده ارائه خدمات مختلف آزمایشگاهی به صنعتگران ، محققان و دانشجویان محترم می باشد.

در جهت مشتری مداری و جلب رضایت متقاضیان، دقت و سرعت در پاسخ دهی از محور های اصلی خط مشی آزمایشگاه شرکت نیرومند پلیمر می باشد.

خدمات آزمايشگاهی آزمایشگاه نیرومند پلیمر

این آزمایشگاه به صورت تخصصی قادر به انجام آزمون هایی جهت تعیین مشخصات فیزیکی ، مکانیکی ، حرارتی و نوری مواد اولیه پلیمری، مستربچ های کربناتی ، لاستيک ،پلی آمید PA ، پلی پروپیلن PP ،پلی اتیلن PE ، آکرو نیتریل بوتادین استایرنABS، پلی استال POM ، و … ( به صورت ساده و یا تقویت شده ) مطابق با استانداردهای بین المللی( ASTM ، ISO،DIN ،EN و… ) است.

 

برخی از آزمون های قابل انجام در آزمایشگاه به شرح زیر می باشد:

1. آنالیز حرارتی DSC

این آزمون جهت بررسی رفتار حرارتی پلیمر ها انجام و برای به دست آوردن نقطه ذوب، ظرفیت گرمایی، دمای انتقال شیشه ای و … استفاده می شود. همچنین با اندازه گیری میزان آنتالپی جذب شده می توان درصد پلیمر های مختلف را در یک آلیاژ پلیمری تعیین نمود.

2. OIT

جهت تعیین زمان القا اکسایش در مواد اولیه و محصولات پلیمری حاوی پایدار کننده نظیر لوله های پلی اتیلنی و ژئوممبران ها و … اهمیت خاصی دارد. این تست به روش گرماسنجی روبشی تفاضلی انجام می گیرد در مرحله اول دما با وجود جو خنثی نیتروژن تا 200 درجه سانتیگراد بالا می رود و پایداری حرارتی نمونه مورد آزمون بررسی می شود. در مرحله دوم جریان گاز نیتروژن قطع شده و اکسیژن وارد سیستم می شود. در این شرایط زمان ( برحسب دقیقه ) مقاومت نمونه در برابر اکسید شدن بررسی و گزارش می گردد که بیانگر مقاومت در برابر شرایط محیطی است.

این آزمون بر اساس استاندارد ISO 11357 توسط آزمایشگاه نیرومند پلیمر پارس انجام می گردد.

3. FLAMMABILITY

این آزمون جهت تعیین تست اشتعال مواد پلیمری و رتبه بندی بر حسب زمان و نحوه سوختن می باشد.

این آزمون بر اساس استاندارد  UL 94 توسط آزمایشگاه نیرومند پلیمر پارس انجام می گردد.

4. MFI

این آزمون جهت اندازه گیری شاخص جریان مذاب مواد پلیمری در دما و فشار مشخص و بر اساس مقدار مذاب خروجی از دای با ابعاد معین انجام می گردد. این شاخص به منظور شناسایی بهتر خواص فرآیندی پلیمرها و میزان روندگی مذاب ترموپلاست­ها در شرایط آزمایشگاهی می باشد.

این آزمون بر اساس استاندارد  ASTM D-1238 توسط آزمایشگاه نیرومند پلیمر پارس انجام می گردد.

5. IMPACT Strength

این آزمون جهت اندازه گیری انرژی شکست مواد پلیمری بر اثر تنش دینامیکی انجام و نوعی شبیه سازی شرایط واقعی به منظور پیش بینی شرایط شکست نمونه و پیشگیری از آن می باشد.

این آزمون با دو روش IZOD  و CHARPY  و بر اساس استاندارد های ISO180   و ISO 179   توسط آزمایشگاه نیرومند پلیمر پارس انجام می گردد.

6. FILLER CONTENT

این آزمون جهت اندازه گیری درصد پرکننده های معدنی نظیر الیاف شیشه ، کلسیم کربنات و …  در دماهای 600 و 750 درجه سانتیگراد مطابق با استاندارد ISO 3451/1  در آزمایشگاه نیرومند پلیمر پارس انجام می گردد.

7. Flexural Modulus

این آزمون (مدول خمشی) جهت اندازه گیری مقاومت مواد پلیمری در برابر خم شدن بوده و به صورت سه نقطه ای انجام می گردد. این آزمون بر اساس استاندارد ASTM D790 توسط آزمایشگاه نیرومند پلیمر پارس انجام می گردد.

8. Tensile

این آزمون (استحکام کششی) جهت اندازه گیری مقاومت مواد پلیمری در برابر پارگی ناشی از کشش بوده که یکی از خواص مکانیکی مهم و پرکاربرد می باشد.

تنش تسلیم که پارامتر مهمی در طراحی محصول بوده بیانگر مقدار تنشی می باشد که در آن ، نمونه مورد آزمون از منطقه الاستیک به منطقه پلاستیک انتقال می یابد. تنش در نقطه شکست و مقدار ازیاد طول از دیگر پارامترهای قابل اندازه گیری در این آزمون می باشد.

این آزمون بر اساس استاندارد براساس استانداردISO 527  توسط آزمایشگاه نیرومند پلیمر پارس انجام می گردد.

9. HARDNESS

این آزمون جهت اندازه گیری مقاومت مواد پلیمری در برابر تغییر شکل ناشی از نیروی خارجی انجام می گردد.

آزمایشگاه نیرومند پلیمر پارس قادر به انجام این ازمون با سختی با Shore D (برای مواد سخت تر)  و  Shore A (برای مواد نرم تر) می باشد.

این آزمون بر اساس استاندارد ASTM D2240 توسط آزمایشگاه نیرومند پلیمر پارس انجام می گردد.

10. COLORIMETRY

این آزمون جهت تعیین پارامتر های ( L,a,b ) و شاخص زردی (YI) برای محصولات رنگی و سفید انجام می گردد.

این آزمون بر اساس استاندارد ASTM E313  در آزمایشگاه نیرومند پلیمر پارس انجام می گردد.

11. HDT/VICAT

این آزمون جهت اندازه گیری دمای نقطه نرمی (VICAT)و دمای تغییر شکل تحت فشار (HDT) بوده و با قرار گرفتن سه نمونه قطعه داخل حمام روغن سیلیکون و افزایش دما با سرعت ثابت، اندازه گیری می گردد.

نتایج حاصل از این آزمون برای محصولات پلیمری که در دماهای بالا مورد استفاده قرار می گیرند بسیار مهم بوده و معیاری از شبیه سازی گرمایی جهت عملکرد محصول می باشد.

این آزمون بر اساس استاندارد ASTM D648  و ASTM D1525  توسط آزمایشگاه نیرومند پلیمر پارس انجام می گردد.

12. FLASH POINT

این آزمون  جهت اندازه گیری نقطه اشتعال مواد  اولیه پلیمری علی الخصوص روان کننده ها انجام می گردد.

این آزمون  بر اساس استاندارد ASTM D92 توسط آزمایشگاه نیرومند پلیمر پارس انجام می گردد.

13. VISCOSITY

این آزمون  جهت اندازه گیری ویسکوزیته مواد  اولیه پلیمری (در دمای 140 درجه) علی الخصوص روان کننده ها انجام می گردد.

این آزمون ها بر اساس استاندارد ASTM D1986 توسط آزمایشگاه نیرومند پلیمر پارس انجام می گردد.