خط مشی کیفیت شرکت نیرومند پلیمر

کد سند: QA101

شماره بازنگری: 08

تاریخ بازنگری: 1402/02/18

شركت نيرومند پليمر، تولید كننده انواع مواد پلیمری تقویت شده و پلاستیک های مهندسی و ارائه دهنده خدمات آزمايشگاهي،  با اتخاذ رويكردهاي مناسب مديريتي و ارزيابي و بازنگري به موقع آنها، جهت افزايش سطح9   رضايت مشتريان و افزايش كيفيت ارائه خدمات آزمايشگاهي سياست هاي زير را سرلوحه عملكرد خويش قرار مي دهد:

تاکید بر نگرش سیستم مدیریت کیفیت ، تلاش در نهادینه کردن فرهنگ بهبود مستمر و پیشگیری از عدم انطباق

در کلیه فعالیتها و فرآیندها جهت دستیابی به  اهداف تعیین شده زیر:

  1. حفظ بازارهاي موجود و دستيابي به بازارهاي جديد .
  2. افزايش كيفيت محصولات و خدمات آزمايشگاهي و بهبود مستمر کیفیت آنها در انطباق با الزامات مربوطه.
  3. افزایش سطح رضایتمندي مشتريان از محصولات شرکت و خدمات آزمون و ارتقا ء برند شرکت نیرومند پلیمر .
  4. ارتقاء سطح آگاهي و مهارت كاركنان در كليه بخش ها و سطوح سازماني .
  5. کاهش هزینه های آشکار، ضایعات و اتلاف مواد اولیه همچنین بالابردن ظرفیت تولید.
  6. اجرای نظامهای تشویقی ، انگیزشی و مشارکتی مناسب، افزایش رضایت کارکنان و تقویت روحیه آن ها که منجر به بهبود بهره وری سازمان می شود.

مدیر شرکت به اتفاق کارکنان شرکت متعهد به اجرای کلیه الزامات تعیین شده در  نظام مدیریت  کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001:2015  و ISO/IEC 17025:2005 می باشیم . خط مشی فوق جهت گیری اصلی سازمان در فعالیت شرکت شامل تولید محصولات و ارائه خدمات  آزمایشگاهی می باشد.

متعهد می گردیم که زیر ساخت  های لازم برای اهداف و استراتژی های شرکت را فراهم نماییم. حوزه آزمایشگاه برای رسیدن به اهداف شرکت ، از روش های حرفه ای، محرمانه بودن اطلاعات  مشتریان ، رعایت استقلال آزمایشگاه از منافع شرکت و در دستور قرار دادن بهبود مستمر استفاده خواهیم کرد.

فراز های این خط مشی در تمام فعالیت ها و فرایند های سازمان مورد توجه خواهد بود. کارکنان شرکت با خط مشی و اهداف شرکت آشنا هستند و بطور مستمر در جلسات بازنگری مدیریت، اجرای درست خط مشی و اهداف شرکت را پایش می نمایند.

    مهدی پورقاضی

مدیر عامل