نوآوری

تعاریف مختلفی برای نوآوری وجود دارد اما موارد مهم در تمامی این تعاریف تمرکز بر تولید محصول یا ایجاد ایده و تکنولوژی جدید و یا بهبود در محصول، ایده و یا تکنولوژی موجود است.

شرکت نیرومندپلیمر با تکیه بر کادر مجرب و تیم تحقیقاتی خود در صدد ایجاد نوآوری در محصولات در راستای گسترش سبد محصولات و رفع نیاز مشتریان به روش نوآورانه می باشد.

برخی از نوآوری ها در محصولات تولیدی به شرح زیر می باشد:

  • تولید کامپاند زیست پایه به جهت کاهش استفاده از منابع نفتی تجدید ناپذیر و کمک به تولید محصولات دوستدارمحیط زیست
  • تولید آلیاژ های پلیمری به جهت بهینه سازی خواص و اقتصادی نمودن محصول نهایی
  • تولید کامپاند با خاصیت رسانایی الکتریکی جهت تولید برخی از قطعات خودرو
  • ایجاد خواصی همچون مقاومت به اشتعال، خراش در محصولات تولیدی
  • استفاده از مواد بازیافتی در برخی از محصولات با حفظ خواص و کاهش قیمت و با هدف کاهش ضایعات پلاستیکی و حفظ محیط زیست