تجهیزات آزمایشگاهی

تجهیزات آزمایشگاه نیرومند پلیمر

 

تجهیزات آزمایشگاه نیرومند پلیمر

آزمایشگاه پلیمر برای انجام آزمون‌های پژوهشی به صورت تخصصی  بر روی انواع مواد اولیه پلیمری و مستربچ های کربناتی ، لاستيک و پلاستیک های تقویت شده و تقویت نشده مطابق با استانداردهای ملی (ISIRI)و بین المللی ( ASTM، ISO ،DIN ،EN ، ،  و…) فعالیت دارد.

 

تجهیزات در آزمایشگاه به شرح زیر می باشد:

 

آنالیزهای حرارتی DSC

تست DSC  برای بررسی رفتار حرارتی پلیمر ها انجام می گیرد. از این تست برای به دست آوردن نقطه ذوب، ظرفیت گرمایی، دمای انتقال شیشه ای و … استفاده می شود. با اندازه گیری میزان آنتالپی جذب شده توسط پلیمر می توان درصد پلیمر های مختلف را در یک آلیاژ پلیمری تعیین کرد. در آزمایشگاه نیرومند پلیمر پارس این تست بر اساس استاندارد ISO 11357  انجام می شود.

آنالیزهای شاخص جریان مذاب

میزان گرانروی یا ویسکوزیته مواد پلاستیک که به صورت مقدار ماده مذابی که در مدت 10 دقیقه از دستگاه استاندارد (با دای مشخص) تحت شرایط مشخص دما و بار ، خارج میگردد، تعریف میشود.  این شاخص به منظور شناسایی سریعتر خواص فرایندی پلیمرها تعیین می­گردد و نشان­دهنده بزرگی دانسیته مولکولی و روانی مذاب ترموپلاست­ها در شرایط آزمایشگاهی است. در آزمایشگاه نیرومند پلیمر پارس این تست بر اساس استاندارد ASTM D 1238   انجام می شود.

آنالیز IMPACT STRENGTH

آزمون ضربه یکی از روشهای استاندارد برای تعیین انرژی شکست مواد در اثر تنش دینامیکی است. اساس آزمون ضربه تعیین مقدار انرژی لازم برای شکستن قطعه در اثر ضربه می باشد. در آزمایشگاه نیرومند پلیمرپارس این تست با دو روش IZOD  و CHARPY  و طبق استاندارد های ISO180  و ASTM D 256  انجام می شود.

 

تست خاکستر (ASH)

تست درصد فیلر بر اساس میزان کاهش وزن نمونه (Loss in weight)  بعد از قرار گرفتن در کوره تعیین می شود. این تست بر اساس استاندارد ISO 3451/1  انجام می شود.

آنالیز خواص مکانیکی

نیروی کشش لازم بر واحد سطح برای گسیختن یک ماده را استحکام کششی می نامند. مقدار تنشی که در آن عبور از منطقه الاستیک به پلاستیک انجام می شود Tensile Strength at Yieldاست و میزان ازدیاد طول تا این نقطه Elongation at Yield است. تنشی که در آن شکست انجام می گیرد  Tensile Strength at Break  و ازدیاد طول تا این نقطه Elongation at Break  است. در آزمایشگاه نیرومند پلیمرپارس این تست بر اساس استاندارد ISO 527  انجام می شود.

آنالیز سختی مواد

سختی یک ماده عبارتست از مقاومت در برابر ایجاد فرورفتگی توسط یک جسم سخت تر. این آزمون بر اساس میزان نفوذ یک سوزن در داخل نمونه تحت شرایط مشخص است. مواد نرم تر با SHORE A و مواد سخت تر با  SHORE D  اندازه گیری می شوند. در آزمایشگاه نیرومند پلیمرپارس این تست بر اساس استاندارد ASTM D 2240   انجام می شود.

پلاستیک های مهندسی و تقویت شده

ویژگی مواد پلاستیک مهندسی این است که دارای مشخصات فنی برتری نسبت به پلاستیک های معمولی می باشد. مثلا مشخصات ضربه پذیری، انعطاف ، صلبیت ، خزش ، مقاومت حرارتی ، شعله وری و....