دستگاه رنگ سنج

آزمایشگاه پلیمر

شرکت مهندسی نیرومند پلیمر پارس ضمن ایجاد واحد آزمایشگاهی و جذب کارشناسان خبره و به کارگیری تجهیزات مناسب در جهت ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی و استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریتی و فنی آزمایشگاه ها بر اساس ISO/IEC 17025 توانسته است گام های موثر و مثبتی را در زمینه بهبود خدمات آزمایشگاهی انجام دهد. 

همکاری مستمر با سازمان های دولتی و شرکت های خصوصی اعم از سازمان ملی استاندارد ایران، واحدهای تولیدی و دیگر آزمایشگاه های همکار در جهت انجام مقایسات بین آزمایشگاهی ازجمله برنامه هایی است که همواره در دستور کار این واحد آزمایشگاهی قرار گرفته است.

تسریع و تسهیل امور، دقت در صدور نتایج آزمون محور اصلی خط مشی آزمایشگاه برای تکریم، جلب رضایت ارباب رجوع و مشتری مداری می باشد.


دستگاه رنگ سنج

دستگاه رنگ سنج جهت بررسی و آنالیز دقیق طیف رنگ و مختصات طیف های رنگ جهت یکسان درآمدن رنگ نمونه استاندارد با رنگ نمونه تولید شده استفاده می شود.در این دستگاه پارامترهای   L* A* B* برای نمونه استاندارد و نمونه تولید شده اندازه گیری شده و در نهایت اختلاف این دو نمونه با پارامتر EΔ مشخص می شود.

پلاستیک های مهندسی و تقویت شده

ویژگی مواد پلاستیک مهندسی این است که دارای مشخصات فنی برتری نسبت به پلاستیک های معمولی می باشد. مثلا مشخصات ضربه پذیری، انعطاف ، صلبیت ، خزش ، مقاومت حرارتی ، شعله وری و....