تست خاکستر(Ash)

تست خاکستر  تست خاکستر:

شرکت مهندسی نیرومند پلیمر پارس ضمن ایجاد واحد آزمایشگاهی و جذب کارشناسان خبره و به کارگیری تجهیزات مناسب در جهت ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی و استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریتی و فنی آزمایشگاه ها بر اساس ISO/IEC 17025 توانسته است گام های موثر ومثبتی را در زمینه بهبود خدمات آزمایشگاهی انجام دهد.

این آزمایشگاه  به صورت تخصصی  بر روی انواع مواد اولیه پلیمری و مستربچ های کربناتی ، لاستيک و پلاستیک های تقویت شده و تقویت نشده مطابق با استانداردهای ملی (ISIRI)و بین المللی ( ASTM، ISO ،DIN ،EN ، ،  و… ) فعالیت دارد. 
 

تست خاکستر (ASH)

تست درصد فیلر بر اساس میزان کاهش وزن نمونه (Loss in weight)  بعد از قرار گرفتن در کوره تعیین می شود. این تست بر اساس استاندارد ISO 3451/1  انجام می شود.

پلاستیک های مهندسی و تقویت شده

ویژگی مواد پلاستیک مهندسی این است که دارای مشخصات فنی برتری نسبت به پلاستیک های معمولی می باشد. مثلا مشخصات ضربه پذیری، انعطاف ، صلبیت ، خزش ، مقاومت حرارتی ، شعله وری و....