آنالیز های حرارتی DSC

آنالیزهای حرارتی DSC

آنالیزهای حرارتی DSC

شرکت مهندسی نیرومند پلیمر پارس ضمن ایجاد واحد آزمایشگاهی و جذب کارشناسان خبره و به کارگیری تجهیزات مناسب در جهت ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی و استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریتی و فنی آزمایشگاه ها بر اساس ISO/IEC 17025 توانسته است گام های موثر ومثبتی را در زمینه بهبود خدمات آزمایشگاهی انجام دهد. 

همکاری مستمر با سازمان های دولتی و شرکت های خصوصی اعم از سازمان ملی استاندارد ایران،  واحدهای تولیدی و دیگر آزمایشگاه های همکار در جهت انجام مقایسات بین آزمایشگاهی ازجمله برنامه هایی است که همواره در دستور کار این واحد آزمایشگاهی قرار گرفته است.

تسریع و تسهیل امور، دقت در صدور نتایج آزمون محور اصلی خط مشی آزمایشگاه برای تکریم، جلب رضایت ارباب رجوع و مشتری مداری می باشد.

 

آنالیزهای حرارتی DSC

تست DSC  برای بررسی رفتار حرارتی پلیمر ها انجام می گیرد. از این تست برای به دست آوردن نقطه ذوب، ظرفیت گرمایی، دمای انتقال شیشه ای و … استفاده می شود. با اندازه گیری میزان آنتالپی جذب شده توسط پلیمر می توان درصد پلیمر های مختلف را در یک آلیاژ پلیمری تعیین کرد. در آزمایشگاه نیرومند پلیمر این تست بر اساس استاندارد ISO 11357  انجام می شود.

آنالیز حرارتی بر اساس اختلاف جریان گرما بین نمونه و مرجع طراحی شده است. در واقع این تکنیک تحلیل دمایی است که در آن تفاوت در میزان حرارت مورد نیاز برای افزایش دمای نمونه و مرجع، به عنوان یک تابع دما اندازه گیری می‌شود. دو نوع دستگاه متداول کالری سنجی روبشی افتراقی وجود دارد: کالری سنجی روبشی افتراقی مبتنی بر اندازه گیری شار حرارتی و کالری سنجی روبشی افتراقی مبتنی بر اندازه گیری توان الکتریکی.

در روش DSC براساس اندازه گیری توان الکتریکی، دستگاه دارای دو اتاقک مجزا برای نگهداری نمونه و مرجع می باشد. هر کدام از اتاقک ها دارای عنصر گرمادهی خاص خود جهت تنظیم دما است. این دستگاه همواره حالت T=0 ∆ را حفظ می کند. زمانی که نمونه تحت تحول حرارتی قرار می گیرد، توان عنصر حرارتی به عنوان ماده ای که سبب تولید حرارت در دستگاه می شود باید تغییر کند تا دمای نمونه را در حد دمای مرجع نگه دارد. تحولات گرماگیر سبب افزایش توان جهت گرمادهی نمونه و به صورت عکس برای تحول حرارتی گرمازا منجر به کاهش توان عنصر حرارتی می گردد. به جهت جبران گرفتن و آزاد کردن گرما توسط نمونه،  باید مقدار تغییرات توان برابر انرژی جریان گرما باشد.

پلاستیک های مهندسی و تقویت شده

ویژگی مواد پلاستیک مهندسی این است که دارای مشخصات فنی برتری نسبت به پلاستیک های معمولی می باشد. مثلا مشخصات ضربه پذیری، انعطاف ، صلبیت ، خزش ، مقاومت حرارتی ، شعله وری و....