آنالیز خواص مکانیکی

آنالیز خواص مکانیکی

آنالیز خواص مکانیکی

شرکت مهندسی نیرومند پلیمر پارس با دارا بودن تجهیزات آزمایشگاهی قادر به  انجام آنالیز خواص مکانیکی بر طبق استاندارد  ISO 527 و  ASTM 790می باشد.
بررسی خواص مکانیکی درجهت شناسایی محصولات تولید شده از نظر استحکام و پایداری مواد در راستای بهبود خواص مواد کمک می کند.
دستگاه خواص مکانیکی نیرومند پلیمر با مدل GOTECH-AI7000M  با ظرفیت 2 تن می باشد.
تست هایی که از طریق دستگاه خواص مکانیکی انجام می شود.
1-Flexural modules
2-Flexural Strength
3-Tensile at Breack
4- Tensile at yield
5-Elongation at Break
6- Elongation at yield
7- نمودار جامع خواص مکانیکی بر طبق استاندارد های مذکور
لازم به ذکر است تمامی نمونه های پلیمری و قطعات پلاستیکی که در صنایع مختلف کاربرد دارند از طریق دستگاه تزریق برای انجام آنالیز خواص مکانیکی آماده می شود و همچنین دستگاه خواص مکانیکی شرکت نیرومند پلیمر از استاندارد ISO-17025  پیروی می کند.

پلاستیک های مهندسی و تقویت شده

ویژگی مواد پلاستیک مهندسی این است که دارای مشخصات فنی برتری نسبت به پلاستیک های معمولی می باشد. مثلا مشخصات ضربه پذیری، انعطاف ، صلبیت ، خزش ، مقاومت حرارتی ، شعله وری و....