ورود و نصب خط تولید جدید در شرکت نیرومند پلیمر پارس

شرکت نیرومند پلیمر پارس با بهره گیری از متخصصین مجرب داخلی خط تولید جدید را راه اندازی کرد.

شرکت نیرومند پلیمر پارس با بهره گیری از متخصصین مجرب داخلی خط تولید جدید را راه اندازی کرد.

10 فوریه 2020  ,  #   اخبار

پلاستیک های مهندسی و تقویت شده

شركت نيرومند پليمر ميراث بر يك واحد صنعتي است كه پروانه تاسيس خود را در بهمن ماه 1351 از وزارت صنايع دريافت نمود. از اواسط دهه 70 اين شرکت شروع به توليد قطعات صنعتي پلاستيكي و قطعات خودرو و همزمان شروع به توليد مواد اوليه مهندسي تقويت شده و پر شده برای واحدهاي قطعه ساز خودرو و واحدهاي صنعتي ديگر نمود که هم اكنون نيز ادامه دارد.