نمایشگاه بین المللی قطعات،لوازم و مجموعه های خودرو

حضور فعال و بر جسته شرکت مهندسی نیرومند پلیمر پارس ، در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات ،لوازم و مجموعه های خودرو در تاریخ 11 الی 14 بهمن ماه 1399 .   

حضور فعال و بر جسته شرکت مهندسی نیرومند پلیمر پارس ، در پانزدهمین

نمایشگاه بین المللی قطعات ،لوازم و مجموعه های خودرو

در تاریخ 11 الی 14 بهمن ماه 1399 . 

 

             نمایشگاه قطعات خودرو

       نمایشگاه قطعات خودرو

    نمایشگاه قطعات خودرو

نمایشگاه قطعات خودرو

8 فوریه 2021  ,  #   اخبار

پلاستیک های مهندسی و تقویت شده

شركت نيرومند پليمر ميراث بر يك واحد صنعتي است كه پروانه تاسيس خود را در بهمن ماه 1351 از وزارت صنايع دريافت نمود. از اواسط دهه 70 اين شرکت شروع به توليد قطعات صنعتي پلاستيكي و قطعات خودرو و همزمان شروع به توليد مواد اوليه مهندسي تقويت شده و پر شده برای واحدهاي قطعه ساز خودرو و واحدهاي صنعتي ديگر نمود که هم اكنون نيز ادامه دارد.