نمایشگاه ایران پلاست

حضور فعال شرکت دانش بنیان نیرومند پلیمر پارس در سیزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی ایران پلاست.

حضور فعال شرکت دانش بنیان نیرومند پلیمر پارس در سیزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی ایران پلاست.

29 سپتامبر 2019  ,  #   اخبار

پلاستیک های مهندسی و تقویت شده

شركت نيرومند پليمر ميراث بر يك واحد صنعتي است كه پروانه تاسيس خود را در بهمن ماه 1351 از وزارت صنايع دريافت نمود. از اواسط دهه 70 اين شرکت شروع به توليد قطعات صنعتي پلاستيكي و قطعات خودرو و همزمان شروع به توليد مواد اوليه مهندسي تقويت شده و پر شده برای واحدهاي قطعه ساز خودرو و واحدهاي صنعتي ديگر نمود که هم اكنون نيز ادامه دارد.