محصولات ویژه نیرومند پلیمر

Special Compounds

باتوجه به وضعیت تامین برخی مواد از مواد اولیه پلیمری، عدم امکان تامین این مواد به دلیل عدم تولید در داخل کشور و یا قیمت بالای مواد وارداتی و همچنین خواص مورد نیاز برای قطعات خاص و حساس، تولید قطعات پلیمری را با مشکل روبرو کرده است. درهمین راستا شرکت نیرومند پلیمر با تکیه بر دانش علمی و امکانات موجود قادر به پیشنهاد مواد جایگزین و یا کامپاند های خاص و ویژه می باشد.

P20WN-H40-3045

6AN-Super Tough

P30G15BB-P4291

محصولات ویژه نیرومند پلیمر

محصولات ویژه نیرومند پلیمر پارس

پلاستیک های مهندسی و تقویت شده

ویژگی مواد پلاستیک مهندسی این است که دارای مشخصات فنی برتری نسبت به پلاستیک های معمولی می باشد. مثلا مشخصات ضربه پذیری، انعطاف ، صلبیت ، خزش ، مقاومت حرارتی ، شعله وری و....