مانور آتش نشانی در شهرک صنعتی عباس آباد

حضور تعدادی از کارکنان شرکت مهندسی نیرومند پلیمر پارس در مانور آتش نشانی شهرک صنعتی عباس آباد این مانور با حضور مدیر عامل ، اعضای هیات مدیره ، پرسنل آتش نشانی و کارکنان اورژانس و با همکاری دپارتمان آموزش شهرک صنعتی عباس آباد در تاریخ 98/7/7 برگزار شد .

حضور تعدادی از کارکنان شرکت مهندسی نیرومند پلیمر پارس در مانور آتش نشانی شهرک صنعتی عباس آباد

این مانور با حضور مدیر عامل ، اعضای هیات مدیره ، پرسنل آتش نشانی و کارکنان اورژانس و با همکاری

دپارتمان آموزش شهرک صنعتی عباس آباد در تاریخ 98/7/7 برگزار شد .

5 اکتبر 2019  ,  #   اخبار

پلاستیک های مهندسی و تقویت شده

شركت نيرومند پليمر ميراث بر يك واحد صنعتي است كه پروانه تاسيس خود را در بهمن ماه 1351 از وزارت صنايع دريافت نمود. از اواسط دهه 70 اين شرکت شروع به توليد قطعات صنعتي پلاستيكي و قطعات خودرو و همزمان شروع به توليد مواد اوليه مهندسي تقويت شده و پر شده برای واحدهاي قطعه ساز خودرو و واحدهاي صنعتي ديگر نمود که هم اكنون نيز ادامه دارد.