شرکت نیرومند پلیمر پارس برگزیده صادراتی صنایع کوچک شد

شرکت دانش بنیان نیرومند پلیمر پارس ، در همایش روز صادرات که در تاریخ  99/07/29  به همت شرکت شهرک های صنعتی استان تهران برگزار گردید ، به عنوان برگزیده صادراتی صنایع کوچک در سال 1399 شناخته شد . رویداد شناسایی چالش ها و نیازهای فناورانه صنایع استان تهران با حمایت شرکت شهرک های صنعتی استان تهران و […]
شرکت دانش بنیان نیرومند پلیمر پارس ، در همایش روز صادرات که در تاریخ  99/07/29  به همت شرکت شهرک های صنعتی استان تهران برگزار گردید ، به عنوان برگزیده صادراتی صنایع کوچک در سال 1399 شناخته شد .

 

28 اکتبر 2020  ,  #   اخبار

پلاستیک های مهندسی و تقویت شده

شركت نيرومند پليمر ميراث بر يك واحد صنعتي است كه پروانه تاسيس خود را در بهمن ماه 1351 از وزارت صنايع دريافت نمود. از اواسط دهه 70 اين شرکت شروع به توليد قطعات صنعتي پلاستيكي و قطعات خودرو و همزمان شروع به توليد مواد اوليه مهندسي تقويت شده و پر شده برای واحدهاي قطعه ساز خودرو و واحدهاي صنعتي ديگر نمود که هم اكنون نيز ادامه دارد.