گواهینامه ها و افتخارات

ISO 9001:2015

IATF16949:2016

REACH COMPLIANCE

EFQM

IEC-17025(1)

IEC-17025(2)

IEC-17025(3)

.….

پلاستیک های مهندسی و تقویت شده

ویژگی مواد پلاستیک مهندسی این است که دارای مشخصات فنی برتری نسبت به پلاستیک های معمولی می باشد. مثلا مشخصات ضربه پذیری، انعطاف ، صلبیت ، خزش ، مقاومت حرارتی ، شعله وری و....