فرم نظر سنجی ازمشتریان

  شرکت *

  سمت

  ایمیل


  خدمات تجاری:

  1- راهنمایی کارشناسان / مهندسین فروش برای خرید معقول و اقتصادی

  2- نحوه برخورد پرسنل واحد فروش نیرومند پلیمر

  3-میزان همکاری واحد فروش مطابق توافقات انجام شده

  4-تحویل به موقع مواد سفارش داده شده مطابق با پیش فاکتور (یا توافق شفاهی)


  خدمات کیفیتی :

  5- کیفیت مواد دریافتی در مقایسه با مواد مشابه

  6- یکنواختی کیفیت نمونه مواد دریافتی با تناژ سفارش داده شده

  7- وضعیت ظاهری و وضعیت بسته بندی مواد دریافتی

  8- موثر بودن مشخصات و اطلاعات مندرج در برگه هایی ردیابی


  خدمات پس از فروش:

  9- موثر بودن اطلاعات مندرج در گواهینامه کیفیت ( certificate/datasheet)

  10- خدمات مشاوره ای و خدمات آزمایشگاهی واحد فنی و آزمایشگاه نیرومند پلیمر

  نحوه رسیدگی به شکایات


  نحوه آشنایی با سازمان *


  مشتری گرامی لطفا به منظور امکان بررسی بیشتر ، در صورتیکه به هریک ازآیتم های نظر سنجی امتیاز کمتر از 2 می دهید، دلیل آن را بیان کنید.

  در صورتی که در مورد پارامتر های کیفی، قیمت و یا موارد مشابه نظری دارید در این محل ذکر فرمایید.

  پلاستیک های مهندسی و تقویت شده

  ویژگی مواد پلاستیک مهندسی این است که دارای مشخصات فنی برتری نسبت به پلاستیک های معمولی می باشد. مثلا مشخصات ضربه پذیری، انعطاف ، صلبیت ، خزش ، مقاومت حرارتی ، شعله وری و....