فرم نظر سنجی ازمشتریان

شرکت *

سمت

ایمیل


خدمات تجاری:

1- راهنمایی کارشناسان / مهندسین فروش برای خرید معقول و اقتصادی

2- نحوه برخورد پرسنل واحد فروش نیرومند پلیمر

3-میزان همکاری واحد فروش مطابق توافقات انجام شده

4-تحویل به موقع مواد سفارش داده شده مطابق با پیش فاکتور (یا توافق شفاهی)


خدمات کیفیتی :

5- کیفیت مواد دریافتی در مقایسه با مواد مشابه

6- یکنواختی کیفیت نمونه مواد دریافتی با تناژ سفارش داده شده

7- وضعیت ظاهری و وضعیت بسته بندی مواد دریافتی

8- موثر بودن مشخصات و اطلاعات مندرج در برگه هایی ردیابی


خدمات پس از فروش:

9- موثر بودن اطلاعات مندرج در گواهینامه کیفیت ( certificate/datasheet)

10- خدمات مشاوره ای و خدمات آزمایشگاهی واحد فنی و آزمایشگاه نیرومند پلیمر

نحوه رسیدگی به شکایات


نحوه آشنایی با سازمان *


مشتری گرامی لطفا به منظور امکان بررسی بیشتر ، در صورتیکه به هریک ازآیتم های نظر سنجی امتیاز کمتر از 2 می دهید، دلیل آن را بیان کنید.

در صورتی که در مورد پارامتر های کیفی، قیمت و یا موارد مشابه نظری دارید در این محل ذکر فرمایید.

پلاستیک های مهندسی و تقویت شده

ویژگی مواد پلاستیک مهندسی این است که دارای مشخصات فنی برتری نسبت به پلاستیک های معمولی می باشد. مثلا مشخصات ضربه پذیری، انعطاف ، صلبیت ، خزش ، مقاومت حرارتی ، شعله وری و....