فرم نظر سنجی ازمشتریان  خدمات تجاری:  خدمات کیفیتی :  خدمات پس از فروش:  مشتری گرامی لطفا به منظور امکان بررسی بیشتر ، در صورتیکه به هریک ازآیتم های نظر سنجی امتیاز کمتر از 2 می دهید، دلیل آن را بیان کنید.

  در صورتی که در مورد پارامتر های کیفی، قیمت و یا موارد مشابه نظری دارید در این محل ذکر فرمایید.

  پلاستیک های مهندسی و تقویت شده

  ویژگی مواد پلاستیک مهندسی این است که دارای مشخصات فنی برتری نسبت به پلاستیک های معمولی می باشد. مثلا مشخصات ضربه پذیری، انعطاف ، صلبیت ، خزش ، مقاومت حرارتی ، شعله وری و....