درباره ما

شرکت نیرومند پلیمر میراث بر یک واحد صنعتی است که پروانه تاسیس خود را در بهمن 1351 از وزارت صنایع دریافت نمود . از اواسط دهه 70 این شرکت شروع به تولید قطعات صنعتی پلاستیکی و قطعات خودرو و همزمان شروع به تولید مواد اولیه مهندسی تقویت شده و پر شده برای واحد های قطعه ساز خودرو و واحد های صنعتی دیگر نمود که هم اکنون نیز ادامه دارد . 

ویژگی مواد پلاستیک مهندسی این است که دارای مشخصات فنی برتری نسبت به پلاستیک های معمولی می باشد . مثلا مشخصات ضربه پذیری ، انعطاف ، صلبیت ، مقاومت خزش، مقاومت حرارتی ، شعله وری و بسیاری مشخصات دیگر در پلاستیک های مهندسی نسبت به پلاستیک های معمولی برای قطعات صنعتی و خودرو بهتر می باشد . به همین علت بیشترین کاربرد مواد مهندسی در تولید قطعات خودرو و قطعات صنعتی حساس و برخی محصولات دیگر می باشد .

نیرومند پلیمر پارس با حفظ نظام مشتری مداری و به منظو ارتقا آن به طور مستمر از سال 1384 سعی در پیاده سازی و مستقر کردن سیستم های مدیریت کیفیت نموده که با تحقق اهدافی همچون رضایت مندی مشتری موفق به اخذ گواهینامه های نوین سیستم های مدیریت کیفیت شده است که از جمله آن ها می توان به :

ISO IEC 17025:2005

ISO 9001

ISO 9001:2015 

ISO: IATF

16949 2016 

EFQM:2008

اشاره کرد. 

اهداف شرکت عبارتند از :

1)گسترش هرچه بیشتر رابطه با مشتریان به منظور افزایش سود دو جانبه . شرکت نیرومند پلیمر مشتریان را همانند عضوی از مجموعه خود می داند . برای دستیابی به این منظور شرکت توجه ویژه ای را معطوف به آموزش کارکنان خود کرده و تمامی کارکنان را درگیر طرح توسعه شرکت نموده است . 

2)رضایت مندی مشتریان از تولیدات و خدمات این شرکت و ایجاد فضای مطمئن برای ایشان در هر زمان که به این خدمات شرکت نیاز دارند .

به این منظور واحد مهندسی فروش در هر زمان در خدمت مشتریان می باشد. بازدید شرکت توسط مشتریان و آشنایی با روش تواید و کنترل محصول جز افتخارات واحد مهندسی فروش خواهد بود .

پلاستیک های مهندسی و تقویت شده

ویژگی مواد پلاستیک مهندسی این است که دارای مشخصات فنی برتری نسبت به پلاستیک های معمولی می باشد. مثلا مشخصات ضربه پذیری، انعطاف ، صلبیت ، خزش ، مقاومت حرارتی ، شعله وری و....