خدمات آزمایشگاهی

شرکت مهندسی نیرومند پلیمر پارس ضمن ایجاد واحد آزمایشگاهی و جذب کارشناسان خبره و به کارگیری تجهیزات مناسب در جهت ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی و استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریتی و فنی آزمایشگاه ها بر اساس ISO/IEC 17025 توانسته است گام های موثر ومثبتی را در زمینه بهبود خدمات آزمایشگاهی انجام دهد. همکاری مستمر با سازمان های دولتی و شرکت های خصوصی اعم از سازمان ملی استاندارد ایران،  واحدهای تولیدی و دیگر آزمایشگاه های همکار در جهت انجام مقایسات بین آزمایشگاهی ازجمله برنامه هایی است که همواره در دستور کار این واحد آزمایشگاهی قرار گرفته است. تسریع و تسهیل امور، دقت در صدور نتایج آزمون محور اصلی خط مشی آزمایشگاه برای تکریم، جلب رضایت ارباب رجوع و مشتری مداری می باشد.

خدمات آزمایشگاهی آزمایشگاه نیرومند پلیمر

این آزمایشگاه  به صورت تخصصی  بر روی انواع مواد اولیه پلیمری و مستربچ های کربناتی ، لاستیک و پلاستیک های تقویت شده و تقویت نشده مطابق با استانداردهای ملی (ISIRI)و بین المللی ( ASTM ، ISO ،DIN ،EN ، ،  و … ) فعالیت دارد. 

برخی از آزمون های قابل انجام در آزمایشگاه به شرح زیر می باشد:

آنالیزهای حرارتی DSC

آزمایشگاه شرکت مهندسی نیرومند پلیمر پارس با توجه به هدف” حرکت رو به جلو و افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاه بر طبق

آنالیزهای شاخص جریان مذاب

آزمایشگاه شرکت مهندسی نیرومند پلیمر پارس با توجه به هدف” حرکت رو به جلو و افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاه بر طبق

آنالیز IMPACT STRENGTH

آزمایشگاه شرکت مهندسی نیرومند پلیمر پارس با توجه به هدف” حرکت رو به جلو و افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاه بر طبق

تست خاکستر (ASH)

آزمایشگاه شرکت مهندسی نیرومند پلیمر پارس با توجه به هدف” حرکت رو به جلو و افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاه بر طبق

آنالیز خواص مکانیکی

آزمایشگاه شرکت مهندسی نیرومند پلیمر پارس با توجه به هدف” حرکت رو به جلو و افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاه بر طبق

آنالیز سختی مواد

آزمایشگاه شرکت مهندسی نیرومند پلیمر پارس با توجه به هدف” حرکت رو به جلو و افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاه بر طبق

پلاستیک های مهندسی و تقویت شده

ویژگی مواد پلاستیک مهندسی این است که دارای مشخصات فنی برتری نسبت به پلاستیک های معمولی می باشد. مثلا مشخصات ضربه پذیری، انعطاف ، صلبیت ، خزش ، مقاومت حرارتی ، شعله وری و....