خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه پلیمر

شرکت مهندسی نیرومند پلیمر پارس ضمن ایجاد واحد آزمایشگاهی و جذب کارشناسان خبره و به کارگیری تجهیزات مناسب در جهت ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی و استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریتی و فنی آزمایشگاه ها بر اساس ISO/IEC 17025 توانسته است گام های موثر ومثبتی را در زمینه بهبود خدمات آزمایشگاهی انجام دهد. 

همکاری مستمر با سازمان های دولتی و شرکت های خصوصی اعم از سازمان ملی استاندارد ایران،  واحدهای تولیدی و دیگر آزمایشگاه های همکار در جهت انجام مقایسات بین آزمایشگاهی ازجمله برنامه هایی است که همواره در دستور کار این واحد آزمایشگاهی قرار گرفته است.

تسریع و تسهیل امور، دقت در صدور نتایج آزمون محور اصلی خط مشی آزمایشگاه برای تکریم، جلب رضایت ارباب رجوع و مشتری مداری می باشد.

خدمات آزمايشگاهي 
آزمایشگاه نیرومند پلیمر

این آزمایشگاه  به صورت تخصصی  بر روی انواع مواد اولیه پلیمری و مستربچ های کربناتی ، لاستيک و پلاستیک های تقویت شده و تقویت نشده مطابق با استانداردهای ملی (ISIRI)و بین المللی ( ASTM، ISO ،DIN ،EN ، ،  و… ) فعالیت دارد. 

برخی از آزمون های قابل انجام در آزمایشگاه به شرح زیر می باشد:

 

آنالیزهای حرارتی DSC

تست DSC  برای بررسی رفتار حرارتی پلیمر ها انجام می گیرد. از این تست برای به دست آوردن نقطه ذوب، ظرفیت گرمایی، دمای انتقال شیشه ای و … استفاده می شود. با اندازه گیری میزان آنتالپی جذب شده توسط پلیمر می توان درصد پلیمر های مختلف را در یک آلیاژ پلیمری تعیین کرد. در آزمایشگاه نیرومند پلیمر این تست بر اساس استاندارد ISO 11357  انجام می شود.

آنالیزهای شاخص جریان مذاب

میزان گرانروی یا ویسکوزیته مواد پلاستیک که به صورت مقدار ماده مذابی که در مدت 10 دقیقه از دستگاه استاندارد (با دای مشخص) تحت شرایط مشخص دما و بار ، خارج میگردد، تعریف میشود.  این شاخص به منظور شناسایی سریعتر خواص فرایندی پلیمرها تعیین می­گردد و نشان­دهنده بزرگی دانسیته مولکولی و روانی مذاب ترموپلاست­ها در شرایط آزمایشگاهی است. در آزمایشگاه نیرومند پلیمر این تست بر اساس استاندارد ASTM D 1238   انجام می شود.

آنالیز IMPACT STRENGTH

آزمون ضربه یکی از روشهای استاندارد برای تعیین انرژی شکست مواد در اثر تنش دینامیکی است. اساس آزمون ضربه تعیین مقدار انرژی لازم برای شکستن قطعه در اثر ضربه می باشد. در آزمایشگاه نیرومند پلیمر این تست با دو روش IZOD  و CHARPY  و طبق استاندارد های ISO180  و ASTM D 256  انجام می شود.

 

تست خاکستر (ASH)

تست درصد فیلر بر اساس میزان کاهش وزن نمونه (Loss in weight)  بعد از قرار گرفتن در کوره تعیین می شود. این تست بر اساس استاندارد ISO 3451/1  انجام می شود.

آنالیز خواص مکانیکی

نیروی کشش لازم بر واحد سطح برای گسیختن یک ماده را استحکام کششی می نامند. مقدار تنشی که در آن عبور از منطقه الاستیک به پلاستیک انجام می شود Tensile Strength at Yieldاست و میزان ازدیاد طول تا این نقطه Elongation at Yield است. تنشی که در آن شکست انجام می گیرد  Tensile Strength at Break  و ازدیاد طول تا این نقطه Elongation at Break  است. در آزمایشگاه نیرومند پلیمر این تست بر اساس استاندارد ISO 527  انجام می شود.

آنالیز سختی مواد

سختی یک ماده عبارتست از مقاومت در برابر ایجاد فرورفتگی توسط یک جسم سخت تر. این آزمون بر اساس میزان نفوذ یک سوزن در داخل نمونه تحت شرایط مشخص است. مواد نرم تر با SHORE A و مواد سخت تر با  SHORE D  اندازه گیری می شوند. در آزمایشگاه نیرومند پلیمر این تست بر اساس استاندارد ASTM D 2240   انجام می شود.

پلاستیک های مهندسی و تقویت شده

ویژگی مواد پلاستیک مهندسی این است که دارای مشخصات فنی برتری نسبت به پلاستیک های معمولی می باشد. مثلا مشخصات ضربه پذیری، انعطاف ، صلبیت ، خزش ، مقاومت حرارتی ، شعله وری و....