ثبت سفارش

تیم فروش شرکت نیرومند پلیمر پارس ، متشکل از کادری مجرب و آموزش دیده آماده ارائه مشاوره و خدمات فروش به کلیه مشتریان محترم می باشد

ثبت سفارش

تیم فروش شرکت نیرومند پلیمر پارس ، متشکل از کادری مجرب و آموزش دیده آماده ارائه مشاوره و خدمات فروش به کلیه مشتریان محترم می باشد

      ..

    پلاستیک های مهندسی و تقویت شده

    ویژگی مواد پلاستیک مهندسی این است که دارای مشخصات فنی برتری نسبت به پلاستیک های معمولی می باشد. مثلا مشخصات ضربه پذیری، انعطاف ، صلبیت ، خزش ، مقاومت حرارتی ، شعله وری و....