برگزاری روز درختکاری در شرکت نیرومند پلیمر پارس

مراسم و آیین نیکوی روز درختکاری، با حضور مدیران و جمعی از کارکنان درشرکت نیرومند پلیمر پارس برگزار گردید. حاضران برای گرامیداشت این روز در این برنامه نسبت به کاشت نهال در شرکت اقدام نمودند.

مراسم و آیین نیکوی درختکاری، با حضور مدیران و جمعی از کارکنان درشرکت نیرومند پلیمر پارس برگزار گردید.

حاضران برای گرامیداشت این روز در این برنامه نسبت به کاشت نهال در شرکت اقدام نمودند.

7 مارس 2020  ,  #   اخبار

پلاستیک های مهندسی و تقویت شده

شركت نيرومند پليمر ميراث بر يك واحد صنعتي است كه پروانه تاسيس خود را در بهمن ماه 1351 از وزارت صنايع دريافت نمود. از اواسط دهه 70 اين شرکت شروع به توليد قطعات صنعتي پلاستيكي و قطعات خودرو و همزمان شروع به توليد مواد اوليه مهندسي تقويت شده و پر شده برای واحدهاي قطعه ساز خودرو و واحدهاي صنعتي ديگر نمود که هم اكنون نيز ادامه دارد.