برگزاری اردوي فرهنگي تفريحي براي كاركنان نیرومند پلیمر پارس

شركت نیرومند پلیمر پارس به همت منابع انساني و روابط عمومي اردوی تفریحی فرهنگي يك روزه براي كاركنان این شرکت برگزار نمود. در اين اردو تفریحی كه با استقبال قابل توجه مديران و كاركنان و خانواده هاي محترمشان همراه بود،همكاران در منطقه تفریحی  دارآباد حضور يافتند و اوقات خوشي را با شركت در برنامه هاي […]

شركت نیرومند پلیمر پارس به همت منابع انساني و روابط عمومي اردوی تفریحی فرهنگي يك روزه براي كاركنان این شرکت برگزار شد.

در اين اردو تفریحی كه با استقبال قابل توجه مديران و كاركنان و خانواده هاي محترمشان همراه بود، همكاران در منطقه تفریحی  دارآباد حضور يافتند و اوقات خوشي را با شركت در برنامه هاي متنوع و مفرح تدارك ديده شده سپري كردند.

در پايان اين اردو همكاران و خانواده هاي محترمشان با تقدير از برگزاري اين اردو تفریحی و برنامه هاي فرهنگي و تفريحي و اينكه برگزاري اين اردو براي خانواده هاي شرکت نیرومند پلیمرپارس در طول سال تداوم يابد.

اردو تفریحی
6 ژوئن 2020  ,  #   اخبار

پلاستیک های مهندسی و تقویت شده

شركت نيرومند پليمر ميراث بر يك واحد صنعتي است كه پروانه تاسيس خود را در بهمن ماه 1351 از وزارت صنايع دريافت نمود. از اواسط دهه 70 اين شرکت شروع به توليد قطعات صنعتي پلاستيكي و قطعات خودرو و همزمان شروع به توليد مواد اوليه مهندسي تقويت شده و پر شده برای واحدهاي قطعه ساز خودرو و واحدهاي صنعتي ديگر نمود که هم اكنون نيز ادامه دارد.